Arcada ordnar regelbundet olika studiecirklar och workshops som stöd för att komma igång med invidiuella arbeten. De mest etablerade är s.k. Uppesittareftermiddagar. Under dem kan du får hjälp med:

 • informationssökning, referenser och källhänvisningar
 • källkritik
 • ladda upp examensarbetet i Theseus
 • akademiskt skrivande (sve/fi/eng)
 • att skriva sammandrag (svenska/finska), abstract (engelska) och mognadsprov
 • presentationsteknik och opponentskap
 • frågor om IT (t.ex. problem med Word eller Excel)
 • matematik, statistik (SPSS)
 • tidshantering, planering, motivation, stresshantering, dyslexi och annat som försvårar ditt lärande eller dina studier

Läsåret 2020-2021 ordnas workshopparna följande datum:

 1. 15.9 kl. 15-17 

 1. 13.10 kl. 15-17 

 1. 10.11 kl. 15-17 

 1. 15.12 kl. 15-17 

 1. 12.1 kl. 15-17 

 1. 9.2 kl. 15-17 

 1. 16.3 kl. 15-17 

 1. 13.4 kl. 15-17 

 1. 11.5 kl. 15-17 

I mån av möjlighet erbjuds möjligheten att delta i de olika modulerna antingen på plats eller online.