Arcada ordnar regelbundet olika studiecirklar och workshops som stöd för att komma igång med invidiuella arbeten. De mest etablerade är s.k. Uppesittareftermiddagar. Under dem kan du får hjälp med:

  • informationssökning, referenser och källhänvisningar
  • källkritik
  • ladda upp examensarbetet i Theseus
  • akademiskt skrivande (sve/fi/eng)
  • att skriva sammandrag (svenska/finska), abstract (engelska) och mognadsprov
  • presentationsteknik och opponentskap
  • frågor om IT (t.ex. problem med Word eller Excel)
  • matematik, statistik (SPSS)
  • tidshantering, planering, motivation, stresshantering, dyslexi och annat som försvårar ditt lärande eller dina studier