Vill du diskutera dina studier eller få karriärvägledning? Beställ tid per e-post. Varmt välkommen att kontakta oss!

Individuellt samtalsstöd och vägledning, för alla studenter i Arcada, kring exempelvis:

  • studiefärdigheter; planering, motivation, tidsanvändning, stresshantering
  • karriärvägledning; osäkerhet kring val av nuvarande studier, framtid, livssituation

Dina ärenden behandlas konfidentiellt. Om det skulle hjälpa din situation att få diskutera med någon annan ber vi alltid om tillstånd av dig.