På Arcada finns det en studentpräst som du kan vända dig till om du vill prata konfidentiellt med någon.

Sonja Jakobsson jobbar på Arcada som studentpräst och är närvarande på campus eller online på torsdagar.

Du kan kontakta henne

• om du funderar över meningen med tillvaron
• om du söker efter något att tro på
• om du behöver någon att be med

Kontaktuppgifter:

Sonja Jakobsson
E-post: sonja.jakobsson@evl.fi
tel. 050 380 0662

https://www.instagram.com/studentprasten/ Extern länk