Vill du diskutera din livssituation eller ditt mående - ta kontakt med Arcadas psykolog.

Känner du ångest, oro eller nedstämdhet som försvårar dina studier eller din vardag? Tveka inte att ta kontakt!

Psykologen finns till för att erbjuda individuellt samtalsstöd och vägledning med låg tröskel. Man kan boka tid hos psykologen om man vill diskutera:

  • nedstämdhet
  • ångest eller oro 
  • livssituation eller studier
  • sociala relationer

Du kan reservera tid för att diskutera din situation, leta efter nya synvinklar eller hitta verktyg för att bemöta olika svårigheter. Samtalen kan hållas på Arcada, online eller per telefon. Psykologen är en legitimerad och yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård och samtalen är konfidentiella. Besöken är avgiftsfria. 

Om dina svårigheter är mera omfattande, så behöver du kanske ett mer långvarigt stöd eller vård samt kontakt med en läkare. En mer omfattande vård sker oftast inom ramarna för studenthälsovården Extern länk. Om du är osäker på vad du behöver så kan du kontakta psykologen och så funderar vi på det tillsammans.

Under hösten kan du också vara i kontakt med vår psykologpraktikant Noel Forsén för att boka tid för samtal. Du når honom via e-post (E-post: noel.forsen@arcada.fi).