Kom och få stöd för ditt skrivande (examensarbete, längre rapporter och övningsarbeten) under själva skrivprocessen! Observera att det inte är avsett som språkgranskning i efterhand, utan ett stöd medan du jobbar med din text!

Skrivverkstad på svenska

Onsdagar klockan 15-17.00.  Start 19.9. Handledare Kaj Eklund, Magdalena Sandell och Kerstin Stolt

Apua suomen kielen käyttöön

Kirjoitatko kypsyysnäytteesi suomeksi? Tarvitsetko neuvoja suomenkielisen tiivistelmän tai tutkielman kirjoittamisessa? Ohjausta ja neuvoja saat Arcadan suomen kielen kirjoituspajassa syyslukukaudella torstaisin 20.9.—13.12. klo 15.15—17 (29.11. klo 16—17) luokassa  B 323.  Työpajaan ei tarvitse ilmoittautua.

Syyslukukaudella työpajan ohjaaja on Marja Herva. Lisätietoja kevään kirjoituspajasta myöhemmin.

Writing Workshop

Tuesdays 25 September – 27 November and 15 January – 7 May (15.00-17.30) with Nigel Kimberley and Jan Ray. By appointment; contact Nigel Kimberley (nigel.kimberley@arcada.fi) and Jan Ray (jan.ray@arcada.fi) to confirm participation.

Så här skriver du mognadsprov!

En föreläsning om hur du skriver och förbereder sig inför mognadsprovet hålls i oktober och mars. Då får du tips om hur du kan förbereda dig och vilka krav som ställs på språk och stil i provet som skrivs på ditt skolspråk (innan du kom till Arcada).

Tidpunkter: oktober, mars (exakt tidpunkt meddelas senare)
Plats: meddelas senare
Föreläsare: Kaj Eklund

Writing Abstracts in English

14 October 14.15 – 16.00 and 6 March 14.15 - 16.00
Nigel Kimberley

Våga tala inför publik

Föreläsningen tar upp vad du ska tänka på då du ska tala inför publik: att hantera talängslan, presentationsteknik och röstbehandling.

Tidpunkt: november och februari (exakt tidpunkt meddelas senare)
Plats: meddelas senare
Föreläsare: Kaj Eklund

Giving Presentations in English

These special sessions provide you with the means to gain confidence when speaking in public, to effectively structure and deliver an oral presentation, to engage your audience and get you points across.

31 Oct 14.15-16.00
21 Nov 14.15-16.00
Nigel Kimberley

Erbjudande – bekräftas senare!: Tandem-kurs i finska med DIAK-studerande

En tandem-kurs planeras tillsammans med DIAK (Diakonia-ammattikorkeakoulu) som har sitt campus här bredvid.

Tandem-kursen är tänkt som en stödkurs i finska och ersätter inte kurserna i finska som igår i studierna på Arcada. Tandem innebär att svensk- och finskspråkiga studerande jobbar tillsammans med olika uppgifter och diskuterar under friare former. Man lär varandra sitt eget modersmål och får övning i att använda det andra inhemska språket.

Kontaktperson på Arcada är Ulrika Rancken (ulrika.rancken@arcada.fi).

Kurs i finskt talspråk för dig som är ovan att tala finska (nivå A)

Onsdagar   kl.16-17.30 med start 24.10
Anmälan:  1.8 – 22.10    på studeraihelsingfors.fi/sprakalliansen

Uppesittarkvällar i biblioteket 31.10 klockan 15-18

Här hittar du det mesta av det vi kan erbjuda i fråga om stöd och vägledning i dina studier: språkstöd, infosökning, stresshantering, matematikstöd, IT-kompetens och mycket annat nyttigt!

Finska på nivå A1-A2

För dig som kan lite grundläggande finska (nivå A1). Kursen är i huvudsak planerad att passa ålänningar som läst finska i skolan, men inte tillräckligt för att klara av den utbildningens obligatoriska kurs i finska. Övriga svenskspråkiga studenter kan ta kursen som repetition och som en stödkurs, men den ersätter inte utbildningens obligatoriska kurs.

Måndagar och tisdagar klockan 16-18 med start 8.10.
Lärare Ulrika Rancken.