På Arcada finns det en studentpräst som du kan vända dig till om du vill prata konfidentiellt med någon.

Studentpräst

Sonja Jakobsson jobbar på Arcada som studentpräst och är tillgänglig på campus eller online.

Du kan kontakta henne

• om du funderar över meningen med tillvaron
• om du söker efter något att tro på
• om du behöver någon att be med

Här Extern länk kan du också se hennes videopresentation.

Kontaktuppgifter:

Sonja Jakobsson
E-post: sonja.jakobsson@evl.fi
tel. 050 380 0662

https://www.instagram.com/studentprasten/ Extern länk