För konferenser och liknande tillställningar kan IT-enheten skapa ett tillfälligt wlan som är dedikerat för konferensens deltagare. Nätet kan läggas upp på förhand och ha t.ex. samma namn som konferensen. Anvisningarna för inloggning kan då inkluderas i det material som sänds eller delas ut till deltagarna. Du kan beställa ett tillfälligt wlan av IT-support.