Suomi.fi

När du tappat bort lösenordet eller när du genererar ditt första Arcada lösenord bekfräftar vi din identitet via en nätbank. Tjänsten vi använder kallas för Suomi.fi Extern länk och är nationellt använd.

Tjänsten har en del tidsbegränsningar som gör att processen bryts om du dröjer alltför länge. Av den anledningen kan det vara bra att fundera ut ett bra lösenord på förhand. Se nedan.

Kontakta E-post: it-support@arcada.fi, om du inte kan använda Suomi.fi tjänsten. IT-support genererar då ett nytt lösenord som du kan lösa ut i infodesken mot uppvisande av giltigt ID (körkort/pass).