På internet finns det gott om olika gratistjänster där man kan lägga upp en webbaserad enkät. God vetenskaplig praxis innebär att även webbaserad datainsamling sker med sådana verktyg som inte äventyrar respondenternas integritet eller informationssäkerheten. En sådan garanti kan gratistjänster knappast ge, och därför har Arcada har en egen tjänst på egen server som heter Limesurvey.

Både studenter och lärare kan logga in på Limesurvey med Arcada-kontot på adressen survey.arcada.fi Extern länk . Väl inne på Limesurvey kan du skapa både enkla och mer komplexa enkäter på flera språk. Dessa kan sedan delas som en länk eller genom ett utskick till en e-postlista. Resultaten av respondenterna kan laddas ner på olika sätt, bl.a. Excel, CSV, SPSS, visuella diagram, o.s.v.

Kontakta Filip Levälahti för mer support.