ASTA, ARBS och itslearning är viktiga verktyg för både studenter och personal. Se mer i vänstra spalten.

ARBS

ARBS används för att hitta tidschema för kurser, lärarnas schema, lediga datasalar mm.

itslearning

Itslearning

Arcadas nätstudiemiljö är itslearning. När du anmäler dig till en kurs på ASTA, hittar du den även på itslearning.