För att du skall kunna använda Arcadas IT-tjänster har du ett personligt användarkonto. Vi rekommenderar att du tar i bruk och hanterar ditt användarkonto i AAS, Arcadas kontohanteringstjänst, där du loggar in med ditt Arcada-konto. Om du ännu inte tagit i bruk ditt konto eller glömt lösenordet, kan du logga in på AAS med hjälp av Finländska nätbankskoder, Finländskt elektroniskt id eller mobilcertifikat, eller med ett aktivt användarkonto vid någon annan Finländsk högskola.

Vid varje terminsstart har IT-supporten också en servicepunkt där du kan hämta ut ditt Arcada-konto genom uppvisande av ett giltigt ID.

Om du inte har nätbankskoder och inte kan använda något av alternativen ovan kan du kontakta it-support@arcada.fi.

Tjänster

Vill du byta lösenordet? - Gå till AAS, logga in och välj Byt lösenord

Har du tappat bort ditt lösenord? - Gå till AAS och välj Glömt lösenordet?

Har du inte ännu fått ett Arcada konto och lösenord? - Gå till AAS och välj Lös ut IT-konto

IT-kontot

Som student eller anställd vid Arcada har du ett personligt användarkonto bestående av ett användarnamn (login) och ett lösenord.

Du är personligen ansvarig för användarkontot och lösenordet. När du använder Arcadas IT-tjänster förbinder du dig till Arcadas IT-regler. Om du bryter mot IT-reglerna har IT-enheten rätt att låsa användarkontot med omedelbar verkan och för en tidsperiod på upp till två månader.

Användarkontot är giltigt under hela studietiden/anställningstiden och kommer att inaktiveras 4 veckor efter att studierätten eller anställningsförhållandet upphört.

Det användarnamn och lösenord du använder på Arcada skall du inte använda på andra tjänster utanför högskolan.

Observera att du aldrig skall avslöja ditt lösenord för någon annan, inte ens åt IT-personal eller IT-administratörer.