Ett bra lösenord innehåller minst 10 tecken och består av slumpmässig kombination av bokstäver och siffror som inte betyder något, d.v.s. inte bildar ett ord, namn el.dyl. och inte heller siffror i sekvens. Du kan använda alla de tecken som går att skriva direkt med tangentbordet, men undvik de skandinaviska åäö och diakritiska tecken. Extern länk 

Du kan tänka dig en sång, en dikt eller ett uttryck. Ta sedan exempelvis den första (eller tredje, fjärde... ) bokstaven i varje ord. Byt ut lämpliga tecken till siffror, använd en del STORA bokstäver och väv in något specialtecken. T.ex. av uttrycket "Ask not for whom the bell tolls, it tolls for thee" kan du då skapa lösenordet An4wtbt_itft - ett säkert lösenord men ändå lätt att minnas, bara för dig.