Camtasia Basics workshop

Workshoppar i Camtasia hålls med jämna mellanrum, anmäl ditt intresse till AV(at)arcada.fi

Lynda

Personal har möjlighet att få ett Lynda konto, på Lynda finns mången Camtasia kurs. Förfrågningar till AV(at)arcada.fi

FAQ