Det lönar sig att skapa en möteskallelse du alltid använder för dina Zoom-möten. I möteskallelsen lönar det sig att skriva hur en deltagare kan ringa upp mötet per telefon om de råkar ha ljudproblem.

Du kan använda följande mall:

---------------------

Hej!

Här är länken till vårt möte: https://arcada.zoom.us/zzzxxxccc

Om du har problem med ljud eller mikrofon, går det bra att ringa upp mötet per telefon i stället:

Telefonnummer: +358 (0) 9 4245 1488

MötesID: 111 222 3333

Hälsningar,

XYZ

---------------------

I ovanstående mall behöver du byta länken och mötesID, du hittar dem så här:

  • Gå till arcada.zoom.us -> Sign in -> Profile
  • Använd som länk din Personal Link från profil sidan.
  • Använd som mötesID ditt personal meeting ID nummer från profil sidan.