Zoom finns installerad på itslearning som en resurs/modul. Om du använder itslearnings Zoom-modul, skapar Zoom en egen adress för kursen. Detta är behändligt pga. att alla bandningar för den kursen samlas då under ett skillt ställe. Bandningarna hittar du på arcada.zoom.us -> Recordings.-> Kursens namn. Observera att den lärare som lägger modulen på itslearning är personen som hittar dem på arcada.zoom.us. Samma lärare kan sedan kopiera länkarna till itslearning för allas beundran.

Zoom-resursen på itslearning borde studenter kunna använda utan lärarens närvaro. Om du dock vill att studenterna på egenhand konfererar via Zoom i mindre arbetsgrupper, kan det vara enklare att be dem gå till arcada.zoom.us för att ta i bruk sina personliga Zoom-adresser.

Om studenter använder itslearning Zoom-rummet när du inte är på plats, kommer du att få en Your meeting attendees are waiting! meddelande på eposten. Du kan knäppa av den alerten via arcada.zoom.us -> Settings.

  • Zoom-modulen på itslearning fungerar INTE fullständigt ännu.
  • Före du kan använda Zoom-modulen på itslearning, måste du en gång ha loggat in på https://arcada.zoom.us
  • För att kunna använda Zoom-modulen, behöver du se till att din epostadress i itslearning-profilen är ditt-användarnamn@arcada.fi