1. När du är inne på din Zoom adress, tryck på Record -> Record to the Cloud
  2. Du hittar inspelningarna via arcada.zoom.us -> Recordings
    • Det kan ta t.o.m. några timmar för att inspelningarna syns i listan
    • Du får också ett epost till inspelningen när den är klar.
  3. Kopiera inspelningarnas länkar till itslearning vid behov.