Alla Zoom funktioner är inte automatiskt tillängliga i din Zoom-applikation, du behöver gå in på arcada.zoom.us och aktivera dem.