Observera: Alla Zoom funktioner är inte automatiskt tillängliga i din applikation, du behöver aktivera dem via https://arcada.zoom.us -> Meeting Settings.

Breakout rooms

En behändlig funktion för lärare är att spjälka sina Zoom deltagare i mindre grupper, denna funktion kallas för Breakout Rooms och kan aktiveras via Meeting Settings.

Flera delningar samtidigt

Side-by-side view

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115004802843-Side-by-Side-Mode-for-Screen-Sharing

Webinarier