Tips

Tips

Som lärare kan du tömma och låsa din telefon på distans ifall du tappar den. (Studenter kan göra samma procedur via sitt eget epostsystem, förutsatt att man har Outlook-eposten konfigurerad på sin tappade telefonen.)