Tips

Som lärare kan du tömma och låsa din telefon på distans ifall du tappar den. (Studenter kan göra samma procedur via sitt eget epostsystem, förutsatt att man har Outlook-eposten konfigurerad på sin tappade telefonen.)