Teams-möten kan skapas på flera sätt.

Videomöten via chatten

Videomöten inne i en Teams-kanal

Videomöten via en Outlook kalenderbokning (för personalen)

  • Kontakta IT-support ifall du saknar Teams-mötesknapp i Outlook kalendern.

Videomöten med externa parter

Boka ett Teams videomöte via Outlook kalendern (se ovan).

När deltagarna klickar på länken blir de tillfrågade om de vill delta via webbläsaren eller vill man ladda ner Teams.

God praxis