Videomöten via chatten

Videomöten inne i en Teams-kanal

Videomöten via en Outlook kalenderbokning (för personalen)

Om du inte har en gemensam Teams-kanal för den grupp du vill ha videomöten med, kan du istället boka ett Teams möte direkt från Outlook Kalendern (lika som med Skype for Business i tiderna). När du trycker på Teams Meeting-knappen skapas en mötestext som innehåller en webblänk, den skickar du sedan till alla deltagare.

teams-knapp-calendar

  • Kontakta IT-support ifall du saknar Teams-mötesknapp i Outlook kalendern.

Videomöten med externa parter

Boka ett Teams videomöte via Outlook kalendern (se ovan).

När deltagarna klickar på länken blir de tillfrågade om de vill delta via webbläsaren eller vill man ladda ner Teams.

Surface Hub (B517)

Surface Hub i rum B517 är nu Teams kompatibel. Du kan ha Teams-möten från utrymmet.

  1. Gör ett Teams videomöte via Outlook kalendern (se ovan).
  2. Boka samtidigt också rummet via kalendern.

God praxis för webbmöten

https://start.arcada.fi/sv/it-support/god-praxis