...

Studenter har möjlighet att skapa egna teamsgrupper med programmet Microsoft Teams. Teams fungerar väl för projektarbeten och videomöten.

För att det skall fungera bra, behöver man ladda ner applikationen endera till sin dator eller sin telefon.