Microsoft Teams är ett behändligt verktyg för både personal och studenter.

Vad är Teams bra för?

  • Diskussion inom projekt, grupparbeten, intressegrupper
  • Chat
  • Gemensamma filer
  • Videomöten

Ladda ner appen

  1. Logga in på https://teams.microsoft.com Extern länk och logga in med E-post: username@arcada.fi
  2. Välj Get App nere till vänster

Teams för projekt och grupparbeten

Börja med att skapa ett Team åt din grupp Extern länk

Videomöten med Teams

Lär dig mer

FAQ: Teams

Vad är skillnaden mellan de olika Teams typerna man kan skapa?

Använd Other-typen ifall du inte vet vad du skall välja.

IT-support

IT-support hjälper dig med alla dina IT-relaterade frågor.