Microsoft Teams är ett behändligt verktyg för både personal och studenter.

Vad är Teams bra för?

  • Diskussion inom projekt, grupparbeten, intressegrupper
  • Chat
  • Gemensamma filer
  • Videomöten
  • IT-support

Ladda ner appen

För att diskussionerna i Teams skall fungera väl, är det viktigt att alla deltagarna har Teams installerat på sin dator.  

  1. Logga in på https://teams.microsoft.com och logga in med username@arcada.fi
  2. Välj Get App nere till vänster

Teams för projekt och grupparbeten

Börja med att skapa ett Team åt din grupp

Videomöten med Teams

Lär dig mer

FAQ: Teams

Vad är skillnaden mellan de olika Teams typerna man kan skapa?

Använd Anyone-typen ifall du inte vet vad du skall välja. Se: Olika Teams typer

Vad är de viktigaste skillnaderna mellan Skype for Business (SFB) och Teams?

Med SFB kunde man koppla upp till normala Skype användare, i Teams kan du inte göra det. Undvik problem genom att använda reguljär Skype eller skicka alla deltagarna en Teams-möteslänk.

Varför har jag inte en Meetings-knapp i min Teams? På videotutorialer ser jag att det borde finnas en Meetings-knapp.

Arcadas Exchange-omgivning är en s.k. hybrid omgivning, detta leder till att Meetings-knappen fattas från personalens Teams applikationer.

Jag har bjudit in externa personer till mitt Team. De har gästkonton, men hittar inte till Arcadas team?

De behöver välja organisation, om de är med i olika organisationers team. När de väljer Arcada-organisationen, ser de bara sina Arcada team, inte de andra. 

Vad är skillnaden mellan Teams och Skype for Business?

Microsoft kommer att skrota Skype for Business (SFB) inom några år och övergå till att utveckla Teams. Eftersom Teams är ett överlägset verktyg jämfört med SFB, har Arcada övergått nu till Teams.

Det går i princip att chatta och ha videomöten mellan Teams och SFB, men i praktiken är det inte felfritt. Så länge Arcada inte övergått totalt till Teams, lönar det sig att ha båda programmen att snurra i bakgrunden.