När du skall ha ett SFB möte är det bäst att du skapar en möteslänk. Se video.

Om du saknar Skype for Business ikonen i kalendern, kan du likväl göra länken via en webbsida: https://sched.lync.com/?locale=en-US&userExperience=1500

Lägg då dig själv också som deltagare i deltagarlistan.

Varför skapa en möteslänk när jag kan hitta människor direkt via SFBs och starta direkt ett webbmöte?

Du hittar via SFB sökfunktionen Arcadas personal och studenter, men bara om de har SFB igång kan du börja direkt ett webbmöte med dem. Med en möteslänk behöver du inte bry dig om SFB snurrar på deltagarna datorer, utan deltagarna följer länken och mötet startar endera i deras webbläsare eller i SFB.