• Om du vill se anteckningar under din Powerpoint presentation, kolla att du har Presenter view aktiverad.
  • Du kan också välja vilken skärm Presenter View kommer att synnas på.

Under presentationen kan du via Presenter View också ändra på dylika inställningar.