Bandning med OBS Studio

Kontakta av@arcada.fi för att få OBS Studio installerat på din dator. AV-teamet ställer in i samma väva också basic inställningarna för dig.

Checklist: Bandning i klassen

 1. Koppla usb-webcam & mikrofon till datorn om det finns en sådan (Logitech Group etc.)
  1. Använd samma usb-hål som förra gången…
 2. Koppla projektorn (eller TVn) till datorn, starta projektorn.
 3. Välj Duplicate eller Extended-mode (Windows-knappen + P)
 4. Starta OBS
 5. Under Sources:
  1. Dubbelklicka Display Capture så du kan välja att banda det som är på projektorn
  2. Ifall webcam inte syns:
   1. Dubbelklicka Video Capture Device och välj rätt webbkamera
   2. I samma dialog välj Use custom audio device och välj rätt mikrofon
 6. Under Mixer:
  1. Checka att du får ljud in från Video Capture Device, stäng de andra.
 7. Start Recording
 8. Starta Powerpoint, ifall du har Duplicate-mode, tryck bort Slide Show -> Use Present View

Setup

AV-teamet kan ställa in dessa inställningarna för dig.

 1. Koppla eventuell usb-webcam & mikrofon till datorn
 2. Starta OBS
 3. Sources:
  1. Lägg till en Source: Display Capture
  2. Lägg till en Source: Video Capture Device
   1. Kruxa use custom audio device
   2. Välj din mikrofon
 4. Mixer:
  1. Se till att bara din Video Capture Device upptar ljud, stäng av de andra