IT Konto och Lösenord

Jag bytte lösenordet och nu fungerar inte WLAN på mina mobila enheter, vad göra?

Observera att om du använder eduroam på din mobil telefon eller andra enheter, behöver du sätta in det nya lösenordet också í enhetens WiFi inställningar. I vissa fall krävs att du låter enheten "glömma" eduroam, startar om enheten och sedan aktiverar eduroam på nytt med det nyas lösenordet.