Ifall du börjat studera på Arcada år 2014 eller tidigare, har du kanske ännu din epost på adressen webmail.arcada.fi under Horde eller Roundcube.

Alla studenter bör flytta sin epost till Office365 (Outlook). I och med överflytten får man enorma mängder nya funktioner.

Gör överflyttningen via denna länk.