Studenter och personal hör automatiskt till epostlistor enligt specifika kategorier. Ifall du trilllat bort från en epostlista, kan du själv börja prenumerera på den.

Prenumera på epostlista

Automatisk prenumerering

De flesta listor fungerar så, att du blir automatiskt läggs till listan enligt ditt inskrivningsår och utbildningsprogram. Listorna är automatiserade så att även om du av misstag stryker dig från listan så plockas du in tillbaka.

Avprenumerera

För att avprenumerera på en epostlista, följ ovanstående video men använd kommandot ”unsubscribe”.

List                              Beskrivning/ Description  
  akut10                  Akutvard som borjat 2010 eller gar med dessa
  akut11                  
  akut12                  Akutvard som borjat 2012 eller gar med dessa
  akut13                  Akutvard som borjat 2013 eller gar med dessa
  alg                     
  arbus                   Arbusarna
  avanceradkliniskvard    
  avanceradkliniskvard2017
  avanceradkliniskvard2018
  avanceradkliniskvard2019
  avanceradkliniskvard2020 
  barnmorska              
  barnmorska12            
  barnmorska14            Barnmorske stud som börjat 2014
  barnmorska15            
  barnmorska2016          
  barnmorska2017          
  barnmorska2018          
  barnmorska2019          
  barnmorska2020          
  bba                     
  bba-entrance            
  bba10                   BBA som borjat 2010 eller gar med dessa
  bba11                   
  bba12                   BBA som borjat 2012 eller gar med dessa
  bba13                   BBA som borjat 2013 eller gar med dessa
  bba14                   International business som borjat 2014
  bba15                   
  bba2016                 
  bba2017                 
  bba2018                 
  bba2019                 
  bba2020                 
  bigdata                 
  bigdata2017             
  bigdata2018             
  bigdata2019             
  bigdata2020             
  bm10                    
  bm11                    barnmorskestudenter 2011
  brintensiv              
  degree                  Students on our english degree programmes
  densy10                 Stud borjat pa distribuerade energisystem 2010
  densy11                 
  densy12                 Stud borjat pa distribuerade energisystem 2012
  densy13                 Stud borjat pa distribuerade energisystem 2013
  ea-education            EA undervisning
  ea-research             EA research people
  eettinentoimikunta      Eettinen toimikunta Arcada ar puheenjohtaja
  ehs                     
  em                      Avdelningen Energi och materialteknik
  encounters2011          
  energi                  
  energi14                Energi- och miljöteknik studenter borjat 2014
  energi15                
  energi2016              
  energi2017              
  energi2018              
  energi2019              
  energi2020              
  ergo                    
  ergo10                  Ergo som borjat 2010 eller gar med dessa
  ergo11                  
  ergo12                  Ergo som borjat 2012 eller gar med dessa
  ergo14                  Ergostudenter som börjat 2014
  ergo15                  
  ergo2016                
  ergo2017                
  ergo2018                
  ergo2019                
  ergo2020                
  esn-info                
  examstudents            alla examensstudenter
  exchange                
  exchange2017            
  exchange2018            
  exchange2019            
  exchange2020            
  exchanges               Exchanges students (utbytes) at the moment in Arcada
  exs                     
  faculty                 Lararpersonal i Arcada
  fatgillet               
  fe                      
  fe-teamet               FE teamets gruppadress
  fe10                    FE som borjat 2010 eller gar med dessa
  fe11                    
  fe12                    FE som borjat 2012 eller gar med dessa
  fe13                    FE som borjat 2013 eller gar med dessa
  fe14                    Företagsekonomi som börjat 2014
  fe15                    
  fe2016                  
  fe2017                  
  fe2018                  
  fe2019                  
  fe2020                  
  forskningskollegium     
  forstavardare           
  forstavardare14         Förstavårdare som börjat 2014
  forstavardare15         
  forstavardare2016       
  forstavardare2017       
  forstavardare2018       
  forstavardare2019       
  forstavardare2020       
  forvaltningsradet-externa 
  ftv2015                 Film och TV studenter som borde bli fardiga 2015
  ftv2016                 Film och TV studenter som borde bli fardiga 2016
  ftv2017                 Film och TV studenter som borde bli fardiga 2017
  fys                     
  fys10                   Fys som borjat 2010 eller gar med dessa
  fys11                   
  fys12                   Fys som borjat 2012 eller gar med dessa
  fys13                   Fys som borjat 2013 eller gar med dessa
  fys14                   Fysioterapistud som börjat 2014
  fys15                   
  fys2016                 
  fys2017                 
  fys2018                 
  fys2019                 
  fys2020                 
  gamlaalumner            
  globalhealthcare        
  globalhealthcare2017    
  globalhealthcare2018    
  globalhealthcare2019    
  globalhealthcare2020    
  grow2017                
  guider                  
  hagel10                 Hagel som borjat 2010 eller gar med dessa
  halsoframjande          
  halsoframjande2017      
  halsoframjande2018      
  halsoframjande2019      
  halsoframjande2020      
  halsovardare            
  halsovardare14          Hälsovårdare som börjat 2014
  halsovardare15          
  halsovardare2016        
  halsovardare2017        
  halsovardare2018        
  halsovardare2019        
  halsovardare2020        
  hansesf                 
  hansesf-info            
  hd                      Helpdesk dudes
  hv                      Avdelningen for Halsa och Valfard
  hvblogg_redaktion       
  hvstudents              Alla stud pa Halso och valfard
  hyh-programledare       HYH Masters programmens programledare
  i-kontaktpersoner       Christas Internationella kontaktpersoner
  ia                      
  ia2016                  
  ia2017                  
  ia2018                  
  ia2019                  
  ia2020                  
  ibm                     
  ibm2017                 
  ibm2018                 
  ibm2019                 
  ibm2020                 
  icke-oaj                Icke OAJ
  idrott                  
  idrott-halsopromotion   Samtliga studenter pa idrott- och halsopromotion
  idrott10                Idrott som borjat 2010 eller gar med dessa
  idrott11                
  idrott12                Idrott som borjat 2012 eller gar med dessa
  idrott13                Idrott som borjat 2013 eller gar med dessa
  idrott14                Idrottstudenter som börjat 2014
  idrott15                
  idrott2016              
  idrott2017              
  idrott2018              
  idrott2019              
  idrott2020              
  ingenjor-students       
  inside                  Who is inside Arcada fi
  internationalstudents   Alla internationella studenter vid Arcada
  ish                     
  it-media10              IT media som borjat 2010 eller gar med dessa
  it-media11              
  it-media12              IT media som borjat 2012 eller gar med dessa
  it-media13              IT media som borjat 2013 eller gar med dessa
  it14                    Informationsteknik studenter som börjat 2014
  it15                    
  ita                     
  kmblogg_redaktion       
  kp                      
  kp14                    Kulturproducent stud som börjat 2014
  kp15                    Kulturproducent stud som börjat 2015
  kp2016                  
  kp2017                  
  kp2018                  
  kp2019                  
  kp2020                  
  kultur                  staff pa FTV och KP
  larartutorer            
  lecturers-plast-plastics Plastic people staff members
  macsupport              
  mantis                  Myror i stacken Systemutvecklares Mantis lista
  manusregi               Mediekultur studenter pa manus och regi
  maskin                  
  material                
  material14              Process och materialteknik studenter 2014
  material15              
  material2016            
  material2017            
  material2018            
  material2019            
  material2020            
  materials               
  materials14             Materials processing students 2014
  materials15             
  materials2016           
  materials2017           
  materials2018           
  materials2019           
  materials2020           
  mediateam               Media larare och lite annat folk
  mentalhealth            
  mentalhealth2016        
  mentalhealth2017        
  mentalhealth2018        
  mentalhealth2019        
  mentalhealth2020        
  mirja-list              
  mk                      
  mk14                    
  mk15                    
  mk2016                  
  mk2017                  
  mk2018                  
  mk2019                  
  mk2020                  
  mm                      
  mm2016                  
  mm2017                  
  mm2018                  
  mm2019                  
  mm2020                  
  moderators              Harald (students) Freddi (staff)
  morskabarn2019          
  myopinion               Alla dom deltar i trivselmatningen hosten 2012
  nightingale-mentors     Nightingale mentors
  nollabudjetti           
  nothenrik               
  nurse                   
  nurse11                 
  nurse12                 Nursing students 2012
  nurse13                 Nursing students 2013
  nurse14                 Nursing students started 2014
  nurse15                 
  nurse2016               
  nurse2017               
  nurse2018               
  nurse2019               
  nurse2020               
  oppnayhkurser           
  osterbotten             Pampasbor som borjat i ar 2009
  otus                    
  padet                   Padet Projektet av Solveig Sundell
  pedagoger               
  pks-jobiili             
  plast10                 Plast som borjat 2010 eller gar med dessa
  plast11                 Plast som borjat 2011 eller gar med dessa
  plast12                 Plast som borjat 2012 eller gar med dessa
  plast13                 Plast som borjat 2013 eller gar med dessa
  plastics10              Plastics som borjat 2010 eller gar med dessa
  plastics11              Plastics som borjat 2011 eller gar med dessa
  plastics12              Plastics som borjat 2012 eller gar med dessa
  plastics13              Plastics som borjat 2013 eller gar med dessa
  programledare-hv        Porgramledare på avdelningen for HV
  ree                     
  ree2016                 
  ree2017                 
  ree2018                 
  ree2019                 
  ree2020                 
  rehabilitering          
  rehabilitering2017      
  rehabilitering2018      
  rehabilitering2019      
  rehabilitering2020      
  simuinfo                Simulerings aktuell info
  sjukskotare             
  sjukskotare14           Sjukskötarstud borjat 2014
  sjukskotare15           
  sjukskotare2016         
  sjukskotare2017         
  sjukskotare2018         
  sjukskotare2019         
  sjukskotare2020         
  soc                     
  soc10                   Sociala som borjat 2010 eller gar med dessa
  soc11                   
  soc12                   Sociala som borjat 2012 eller gar med dessa
  soc13                   Sociala som borjat 2013 eller gar med dessa
  soc14                   Socionomstud som börjat 2014
  soc15                   
  soc2016                 
  soc2017                 
  soc2018                 
  soc2019                 
  soc2020                 
  socialaomradet          
  socialaomradet2017      
  socialaomradet2018      
  socialaomradet2019      
  socialaomradet2020      
  sprakcentralen          
  staffsahly              Internal list for staff s hly
  stiftelsen-externa      
  studentrespons          
  studieservice           
  teknatur                mottagare av teknatur at teknatur fi mail
  teknik-students         
  teknik4plus             
  test                    
  thesisforum             Thesisforum mailbox
  tlk-gamyl               
  tlk-info                
  tur10                   Turister som borjat 2010 eller gar med dessa
  tur11                   
  tur12                   Turister som borjat 2012 eller gar med dessa
  tur13                   Turister som borjat 2013 eller gar med dessa
  tutor                   
  tutoransv               
  undervisande            Undervisande personal enligt HR okt 2014
  vard                    
  vard10                  Vard som borjat 2010 eller gar med dessa
  vard11                  
  vard12                  Vard som borjat 2012 eller gar med dessa
  vard12-kh               
  vard13                  Vard som borjat 2013 eller g