E-postlistor

Studenter och personal hör automatiskt till epostlistor enligt specifika kategorier. Ifall du trilllat bort från en epostlista, kan du själv börja prenumerera på den.

Prenumera på epostlista

Automatisk prenumerering

De flesta listor fungerar så, att du blir automatiskt läggs till listan enligt ditt inskrivningsår och utbildningsprogram. Listorna är automatiserade så att även om du av misstag stryker dig från listan så plockas du in tillbaka.

Avprenumerera

För att avprenumerera på en epostlista, följ ovanstående video men använd kommandot ”unsubscribe”.

akut10                  Akutvard som borjat 2010 eller gar med dessa

  akut11                 

  akut12                  Akutvard som borjat 2012 eller gar med dessa

  akut13                  Akutvard som borjat 2013 eller gar med dessa

  alg                                       

  avanceradkliniskvard   

  avanceradkliniskvard2017

  avanceradkliniskvard2018

  avanceradkliniskvard2019

  avanceradkliniskvard2020

  avanceradkliniskvard2021

  barnmorska             

  barnmorska12           

  barnmorska14            Barnmorske stud som börjat 2014

  barnmorska15           

  barnmorska2016         

  barnmorska2017         

  barnmorska2018         

  barnmorska2019         

  barnmorska2020         

  barnmorska2021         

  bba                                

  bba10                   BBA som borjat 2010 eller gar med dessa

  bba11                  

  bba12                   BBA som borjat 2012 eller gar med dessa

  bba13                   BBA som borjat 2013 eller gar med dessa

  bba14                   International business som borjat 2014

  bba15                  

  bba2016                

  bba2017                

  bba2018                 

  bba2019                

  bba2020                

  bba2021                

  bigdata                

  bigdata2017            

  bigdata2018            

  bigdata2019            

  bigdata2020            

  bigdata2021            

  bm10                   

  bm11                    barnmorskestudenter 2011

  boelslista             

  brintensiv             

  densy10                 Stud borjat pa distribuerade energisystem 2010

  densy11                

  densy12                 Stud borjat pa distribuerade energisystem 2012

  densy13                 Stud borjat pa distribuerade energisystem 2013

  ea-education            EA undervisning

  ea-research             EA research people

  eettinentoimikunta      Eettinen toimikunta Arcada ar puheenjohtaja

  ehs                    

  em                      Avdelningen Energi och materialteknik

  encounters2011         

  energi                 

  energi14                Energi- och miljöteknik studenter borjat 2014

  energi15                

  energi2016             

  energi2017             

  energi2018             

  energi2019             

  energi2020             

  energi2021             

  ergo                   

  ergo10                  Ergo som borjat 2010 eller gar med dessa

  ergo11                 

  ergo12                  Ergo som borjat 2012 eller gar med dessa

  ergo14                  Ergostudenter som börjat 2014

  ergo15                 

  ergo2016                

  ergo2017               

  ergo2018               

  ergo2019               

  ergo2020               

  ergo2021                              

  examstudents            alla examensstudenter

  exchange               

  exchange2017           

  exchange2018           

  exchange2019           

  exchange2020           

  exchange2021           

  exchanges               Exchanges students (utbytes) at the moment in Arcada

  exs                                    

  fatgillet              

  fe                     

  fe-teamet               FE teamets gruppadress

  fe10                    FE som borjat 2010 eller gar med dessa

  fe11                   

  fe12                    FE som borjat 2012 eller gar med dessa

  fe13                    FE som borjat 2013 eller gar med dessa

  fe14                    Företagsekonomi som börjat 2014

  fe15                   

  fe2016                 

  fe2017                  

  fe2018                 

  fe2019                 

  fe2020                 

  fe2021                 

  forskningskollegium    

  forstavardare          

  forstavardare14         Förstavårdare som börjat 2014

  forstavardare15         

  forstavardare2016      

  forstavardare2017      

  forstavardare2018      

  forstavardare2019      

  forstavardare2020      

  forstavardare2021      

  ftv2015                 Film och TV studenter som borde bli fardiga 2015

  ftv2016                 Film och TV studenter som borde bli fardiga 2016

  ftv2017                 Film och TV studenter som borde bli fardiga 2017

  fys                    

  fys10                   Fys som borjat 2010 eller gar med dessa

  fys11                  

  fys12                   Fys som borjat 2012 eller gar med dessa

  fys13                   Fys som borjat 2013 eller gar med dessa

  fys14                   Fysioterapistud som börjat 2014

  fys15                  

  fys2016                

  fys2017                

  fys2018                

  fys2019                

  fys2020                

  fys2021                

  gamlaalumner           

  globalhealthcare       

  globalhealthcare2017   

  globalhealthcare2018   

  globalhealthcare2019   

  globalhealthcare2020   

  globalhealthcare2021   

  grow2017               

  guider                 

  hagel10                 Hagel som borjat 2010 eller gar med dessa

  halsoframjande         

  halsoframjande2017     

  halsoframjande2018     

  halsoframjande2019     

  halsoframjande2020     

  halsoframjande2021     

  halsovardare           

  halsovardare14          Hälsovårdare som börjat 2014

  halsovardare15         

  halsovardare2016       

  halsovardare2017       

  halsovardare2018       

  halsovardare2019       

  halsovardare2020       

  halsovardare2021       

  hv                      Avdelningen for Halsa och Valfard

  hvblogg_redaktion      

  hvstudents              Alla stud pa Halso och valfard

  ia                     

  ia2016                 

  ia2017                 

  ia2018                 

  ia2019                 

  ia2020                 

  ia2021                 

  ibm                    

  ibm2017                 

  ibm2018                

  ibm2019                

  ibm2020                

  ibm2021                

  icke-oaj                Icke OAJ

  idrott                 

  idrott-halsopromotion   Samtliga studenter pa idrott- och halsopromotion

  idrott10                Idrott som borjat 2010 eller gar med dessa

  idrott11               

  idrott12                Idrott som borjat 2012 eller gar med dessa

  idrott13                Idrott som borjat 2013 eller gar med dessa

  idrott14                Idrottstudenter som börjat 2014

  idrott15               

  idrott2016             

  idrott2017             

  idrott2018             

  idrott2019             

  idrott2020             

  idrott2021             

  ingenjor-students      

  internationalstudents   Alla internationella studenter vid Arcada

  ish                    

  it-media10              IT media som borjat 2010 eller gar med dessa

  it-media11             

  it-media12              IT media som borjat 2012 eller gar med dessa

  it-media13              IT media som borjat 2013 eller gar med dessa

  it14                    Informationsteknik studenter som börjat 2014

  it15                   

  ita                          

  kp                     

  kp14                    Kulturproducent stud som börjat 2014

  kp15                    Kulturproducent stud som börjat 2015

  kp2016                 

  kp2017                 

  kp2018                 

  kp2019                 

  kp2020                 

  kp2021                              

  manusregi               Mediekultur studenter pa manus och regi

  maskin                 

  material               

  material14              Process och materialteknik studenter 2014

  material15             

  material2016           

  material2017           

  material2018           

  material2019           

  material2020           

  material2021           

  materials              

  materials14             Materials processing students 2014

  materials15            

  materials2016          

  materials2017          

  materials2018          

  materials2019          

  materials2020          

  materials2021          

  mechanical             

  mechanical2020         

  mechanical2021         

  media                  

  media2019              

  media2020              

  media2021              

  mentalhealth           

  mentalhealth2016       

  mentalhealth2017       

  mentalhealth2018       

  mentalhealth2019       

  mentalhealth2020       

  mentalhealth2021                    

  mk                     

  mk14                   

  mk15                    

  mk2016                 

  mk2017                 

  mk2018                 

  mk2020                 

  mk2021                 

  mm                     

  mm2016                 

  mm2017                 

  mm2018                 

  mm2019                 

  mm2020                 

  mm2021                 

  morskabarn2019         

  myopinion               Alla dom deltar i trivselmatningen hosten 2012

  nollabudjetti          

  nordichealth           

  nordichealth2020       

  nordichealth2021       

  nothenrik              

  nurse                  

  nurse-diak             

  nurse-diak2020         

  nurse-diak2021         

  nurse11                

  nurse12                 Nursing students 2012

  nurse13                 Nursing students 2013

  nurse14                 Nursing students started 2014

  nurse15                

  nurse2016              

  nurse2017              

  nurse2018              

  nurse2019              

  nurse2020              

  nurse2021              

  oppnayhkurser          

  osterbotten             Pampasbor som borjat i ar 2009

  otus                   

  padet                   Padet Projektet av Solveig Sundell

  pedagoger              

  pks-jobiili            

  plast10                 Plast som borjat 2010 eller gar med dessa

  plast11                 Plast som borjat 2011 eller gar med dessa

  plast12                 Plast som borjat 2012 eller gar med dessa

  plast13                 Plast som borjat 2013 eller gar med dessa

  plastics10              Plastics som borjat 2010 eller gar med dessa

  plastics11              Plastics som borjat 2011 eller gar med dessa

  plastics12              Plastics som borjat 2012 eller gar med dessa

  plastics13              Plastics som borjat 2013 eller gar med dessa

  ree                    

  ree2016                

  ree2017                

  ree2018                

  ree2019                

  ree2020                

  ree2021                

  rehabilitering         

  rehabilitering2017     

  rehabilitering2018     

  rehabilitering2019      

  rehabilitering2020     

  rehabilitering2021     

  simuinfo                Simulerings aktuell info

  sjukskotare            

  sjukskotare-diak       

  sjukskotare-diak2020   

  sjukskotare-diak2021   

  sjukskotare14           Sjukskötarstud borjat 2014

  sjukskotare15          

  sjukskotare2016        

  sjukskotare2017        

  sjukskotare2018        

  sjukskotare2019        

  sjukskotare2020        

  sjukskotare2021        

  soc                     

  soc10                   Sociala som borjat 2010 eller gar med dessa

  soc11                  

  soc12                   Sociala som borjat 2012 eller gar med dessa

  soc13                   Sociala som borjat 2013 eller gar med dessa

  soc14                   Socionomstud som börjat 2014

  soc15                  

  soc2016                

  soc2017                

  soc2018                

  soc2019                

  soc2020                

  soc2021                

  socialaomradet          

  socialaomradet2017     

  socialaomradet2018     

  socialaomradet2019     

  socialaomradet2020     

  socialaomradet2021                     

  teknatur                mottagare av teknatur at teknatur fi mail

  teknik-students        

  teknik4plus                             

  thesisforum             Thesisforum mailbox

  tlk-gamyl              

  tlk-info               

  tradenomer_h2020       

  tur10                   Turister som borjat 2010 eller gar med dessa

  tur11                  

  tur12                   Turister som borjat 2012 eller gar med dessa

  tur13                   Turister som borjat 2013 eller gar med dessa                

  vard                   

  vard10                  Vard som borjat 2010 eller gar med dessa

  vard11                  

  vard12                  Vard som borjat 2012 eller gar med dessa

  vard12-kh              

  vard13                  Vard som borjat 2013 eller gar med dessa