Som studerande eller personal är det din skyldighet att själv hålla din adress-, telefonnummer-, hemkommuns- samt överlåtelsekriterieuppgifter uppdaterade.

Studenter uppdaterar sin information på start.arcada.fi → Mina studier  
(Vänd dig till Studiebyrån för information du inte själv kan ändra på.)

Personalen gör det via intra.arcada.fi