Kom igång

AV-hjälpen ordnar rundturer till auditoriet så att lärare och andra skall känna sig komfortabla i dess användning. Mejla av@arcada.fi om du vill veta när nästa tillfälle ordnas.

I allmänhet är det bäst att boka utrymmet 15min före lektionen börjar, så att du med säkerhet har allt och rulla när studenterna flödar in.