Vänd dig gärna till biblioteket för hjälp med informationssökning och studielitteratur!

Biblioteket Extern länk erbjuder både klassundervisning och individuell handledning i infosökning.

I alla utbildningsprogram ingår undervisning i informationssökning. Du får lära dig söka efter böcker, vetenskapliga artiklar och forskning i olika databaser, du lär dig sökteknik och hur du effektivt kan utnyttja bibliotekets elektroniska tjänster. Du bekantar dig även med källhänvisningar och referensteknik.

Undervisningen i informationssökning ingår som en del i dina studier. Du hittar information om när dessa tillfällen hålls i din läsordning.

Behöver du mer hjälp med att söka information eller göra källhänvisningar? Du kan boka tid för handledning individuellt eller i grupp Extern länk. En handledning varar ca en timme.