Känner du ångest, oro eller nedstämdhet som försvårar dina studier eller din vardag? Tveka inte att ta kontakt!

Studiepsykologen finns till för att erbjuda individuellt samtalsstöd och vägledning när man fastnat i studierna. Man kan boka tid hos studiepsykologen om man behöver stöd i frågor kring exempelvis:

  • motivationsbrist, stresshantering, tidsanvändning, svårigheter med avhandlingen
  • nedstämdhet, ångest, spänning eller oro som relaterar till studierna
  • livssituationen eller sociala relationer i övrigt

Du kan på eget initiativ reservera tid för samtal om du vill komma och diskutera om din situation, leta efter nya synvinklar eller hitta verktyg för att bemöta olika svårigheter. Under ett läsår har du i regel möjlighet till 1-5 besök hos studiepsykologen. Studiepsykologen är en legitimerad och yrkesutbildad person inom hälso-och sjukvård och samtalen är konfidentiella. Besöken är avgiftsfria. 

Om dina svårigheter är mera omfattande och inte enbart begränsar sig till studierna, så behöver du möjligen långvarigare stöd och behandling. I så fall kan du kontakta den psykiatriska sjuksköterskan på Arcada eller söka dig till din egen hälsovårdsstation. Om du är osäker angående vilken typ av hjälp du behöver så kan du kontakta studiepsykologen och så funderar vi på det tillsammans.

Du kan också vända dig till vår psykiatrsika sjukskötare. Här kan du läsa mera om de tjänster hen erbjuder.