Känner du ångest, oro eller nedstämdhet som försvårar dina studier eller din vardag? Tveka inte att ta kontakt!

Psykologen finns till för att erbjuda individuellt samtalsstöd och vägledning med låg tröskel. Man kan boka tid hos studiepsykologen om man behöver stöd i frågor kring exempelvis:

  • nedstämdhet, ångest, spänning eller oro 
  • livssituation, studier eller sociala relationer

Du kan på eget initiativ reservera tid för samtal för att diskutera din situation, leta efter nya synvinklar eller hitta verktyg för att bemöta olika svårigheter. Samtalen kan hållas på Arcada, via nätet eller per telefon. Psykologen är en legitimerad och yrkesutbildad person inom hälso-och sjukvård och samtalen är konfidentiella. Besöken är avgiftsfria. 

Om dina svårigheter är mera omfattande och inte enbart begränsar sig till studierna, så behöver du kanske mer långvarigt stöd och behandling. En mer omfattande vård sker oftast inom ramarna för studenthälsovården (fr.o.m. 2021). Om du är osäker angående vilken typ av hjälp du behöver så kan du kontakta psykologen och så funderar vi på det tillsammans.