Information om olika stödformer och tjänster till studenter.

Här har vi samlat information om det stöd och den service vi erbjuder på Arcada. Det kan handla om allt från att planera och komma igång med studierna till skrivkramp då du arbetar på ditt examensarbete. Kanske du känner att du vill tala med någon om din livssituation eller ditt mående.

Det finns dessutom mycket hjälp att få också utanför Arcada. Därför har vi samlat nyttig information om allt från boende, hälsovård till allmänna studieförmåner under rubriken studieliv.

Om du har utmaningar i studievardagen är det viktigt att veta att du inte är ensam. Om inte vi på Arcada har svaret så kan vi oftast ge råd och hänvisa dig vidare till rätt ställe!

Tidsbokning

Du kan boka tid via

Notera att vägledning- och stödtjänsterna är:

  • konfidentiella
  • kostnadsfria
  • ej begränsad till ett visst antal besök
  • öppen för alla studenter under hela studietiden

I frågor gällande dina studier eller din studieplan kan du alltid kontakta amanuensen för din institution. Din amanuens kan också guida dig till rätt tjänst om du inte vet vart du ska vända dig.

Studie- och karriärvägledning

Vi erbjuder stöd för din inlärning, studiefärdigheter och karriärutveckling genom individuell handledning, på campus eller online. Varmt välkommen att kontakta oss och boka tid. Vi finns till för alla studenter under hela studietiden!

Specialpedagogiskt stöd

Inlärningssvårigheter och andra utmaningar kan ibland göra det besvärligt att studera. Här kan du läsa mer om vilka stödåtgärder Arcada erbjuder.

Stöd för psykisk hälsa

Vill du diskutera din livssituation eller ditt mående - ta kontakt med Arcadas psykolog eller studiesocionom.

Studenthälsan (SHVS)

Som närvaroanmäld examensstuderande har du tillgång till studenthälsans (SHVS) tjänster. Här kan du bekanta dig mera med deras tjänster och kontaktuppgifter.

Skrivverkstäder och annat språkstöd

Skrivverkstaden är till för alla studerande på Arcada. Vi erbjuder lösningar på textproblem, ett bollplank för formuleringar, någon som läser och kommenterar ett utdrag av det du har skrivit samt handledning för att självständigt jobba vidare med texten. Skrivverkstaden är till för alla som vill göra väl ifrån sig och bearbeta sina texter.

IT-support

IT-support hjälper dig med alla dina IT-relaterade frågor.

Studieliv

Välkommen att ta del av olika aktiviteter utanför undervisningen.