Här har vi samlat information om det stöd och den service vi erbjuder på Arcada. Det kan handla om allt från att planera och komma igång med studierna till skrivkramp då du arbetar på ditt examensarbete.  Det finns dessutom mycket hjälp att få också utanför Arcada. Därför har vi samlat nyttig information om allt från boende, hälsovård till allmänna studieförmåner. Har du utmaningar i studievardagen är det viktigt att veta att du inte är ensam. Om inte vi på Arcada har svaret så kan vi oftast ge råd och hänvisa dig vidare till rätt ställe!

I frågor gällande dina studier kan du alltid kontakta amanuensen för din institution. Din amanuens kan också guida dig till rätt tjänst om du inte vet vart du ska vända dig.

IT-support

IT-support hjälper dig med alla dina IT-relaterade frågor.

Skrivverkstäder och annat språkstöd

Skrivverkstaden är till för alla studerande på Arcada. Vi erbjuder lösningar på textproblem, ett bollplank för formuleringar, någon som läser och kommenterar ett utdrag av det du har skrivit samt handledning för att självständigt jobbar vidare med texten. Skrivverkstaden är till för alla som vill göra väl ifrån sig och bearbeta sina texter.

Specialpedagogiskt stöd

Har du dyslexi, adhd/add, depression eller annat som försvårar ditt lärande eller dina studier?

Studieliv och välmående

En stor del av studielivet tar också plats utanför klassrummet. Vi på Arcada vill göra det möjligt för dig att få ut det mesta av din studietid. Läs mer om bl.a.

Studieteknik och stresshantering

Vill du diskutera dina studier, behov av olika stödformer eller få karriärvägledning? Beställ tid per e-post. Varmt välkommen att kontakta oss!