Vill du diskutera din livssituation eller ditt mående - ta kontakt med Arcadas psykolog eller studiesocionom.

Känner du ångest, oro eller nedstämdhet som försvårar dina studier eller din vardag? Tveka inte att ta kontakt!

Psykologen och Studiesocionomen finns till för att erbjuda individuellt samtalsstöd och vägledning med låg tröskel. Man kan t.ex. boka tid hos om man vill diskutera:

  • nedstämdhet
  • ångest eller oro
  • livssituation
  • svårigheter med studierna (studiesocionomen)
  • sociala relationer

Du kan reservera tid för att diskutera din situation, leta efter nya synvinklar eller hitta verktyg för att bemöta olika svårigheter. Samtalen kan hållas på Arcada, online eller per telefon. Psykologen och studiesocionomen är legitimerade, yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvård och samtalen är konfidentiella. Besöken är avgiftsfria.

Om dina svårigheter är mera omfattande, så behöver du kanske ett mer långvarigt stöd eller vård samt kontakt med en läkare. En mer omfattande vård sker oftast inom ramarna för studenthälsovården Extern länk. Om du är osäker på vad du behöver så funderar vi på det tillsammans.