I Arcada kan du, förutom det stöd du får av examensarbetshandledaren få hjälp med skrivprocessen. Har du kört fast och behöver stöd för att komma vidare?

I stället för att skjuta upp eller undvika arbetet är det bra att söka hjälp. Boka tid med studiepsykologen eller med studievägledaren och specialpedagogen.

Det finns även språkstöd där du kan få hjälp med att förstå och formulera texter, med källor och hänvisningar, med Skrivguiden och språkliga hjälpmedel.

Vi ordnar också workshops, där du kan få stöd med att komma igång med examensarbetet.

Skrivverkstäder och annat språkstöd

Skrivverkstaden är till för alla studerande på Arcada. Vi erbjuder lösningar på textproblem, ett bollplank för formuleringar, någon som läser och kommenterar ett utdrag av det du har skrivit samt handledning för att självständigt arbeta vidare med texten.

Stöd för välmående

Vill du diskutera din livssituation, dina studier eller ditt mående - ta kontakt med Arcadas psykolog eller studiesocionom.