Språkenheten

Språkenheten ordnar kurser i de obligatoriska språken svenska, finska, engelska och i breddstudiespråket franska. Genom att samarbeta med Hanken kan vi också erbjuda ett bredare utbud kurser i breddstudiespråk, se Start för mer information.

Språkenhetens lärare utvärderar dina kunskaper i de inhemska språken, så att du i ditt examensbetyg får den anteckning om språklig kompetens som enligt lagen (424/2003, 6 §) krävs av offentligt anställda.

Läs mer om:
Allmänna språkstudier
Språkstudier som breddstudier
Information om språkkraven för examensarbetet och mognadsprov
Dispens

Chef för språkenheten

Kerstin Stolt
+358 40 512 94 68
kerstin.stolt[a]arcada.fi

 

Språklärarna

Engelska

Susanna Back-Seemer
Lektor i engelska och franska
+358 40 510 42 54
susanna.back-seemer[a]arcada.fi

Nigel Kimberley
Lektor i engelska och kommunikation
+358 40 511 61 40
nigel.kimberley[a]arcada.fi

Jan-Anders Ray
Lektor i engelska
+358 40 778 70 74
jan-anders.ray[a]arcada.fi

Finska

Marja Herva
Lektor i finska och kommunikation
+358 40 511 19 06
marja.herva[a]arcada.fi

Minna Lehtola
Lektor i finska och kommunikation
+358 40 511 76 51
minna.lehtola[a]arcada.fi

Ulrika Rancken
Lektor i finska och kommunikation
+358 40 512 72 80
ulrika.rancken[a]arcada.fi

Finnish

Marja Herva
Lektor i finska och kommunikation
+358 40 511 19 06
marja.herva[a]arcada.fi

Minna Lehtola
Lektor i finska och kommunikation
+358 40 511 76 51
minna.lehtola[a]arcada.fi

Franska

Susanna Back-Seemer
Lektor i engelska och franska
+358 40 510 42 54
susanna.back-seemer[a]arcada.fi

Svenska

Kaj Eklund
Lektor i svenska och kommunikation
+358 40 510 51 49
kaj.eklund[a]arcada.fi

Magdalena Sandell
Lektor i svenska och kommunikation
+358 40 481 09 72
magdalena.sandell[a]arcada.fi


Kerstin Stolt
Chef för språkcentralen
+358 40 512 94 68
kerstin.stolt[a]arcada.fi

Swedish

Susanna Back-Seemer
Lektor i engelska och franska
+358 40 510 42 54
susanna.back-seemer[a]arcada.fi

Magdalena Sandell

Lektor i svenska och kommunikation
+358 40 481 09 72
magdalena.sandell[a]arcada.fi


Senast uppdaterad

28.9.2018

Uppdateringsansvarig

Kommunikationsenheten