Studenter som utför praktik via en partnerhögskola som ingår i ett Nordplusnätverk kan ansöka om Nordplusstipendium (ca 200 euro i månaden) i de fall som nätverket har reserverat medel för studentmobilitet.

Kontakta den internationella kontaktpersonen vid din utbildning eller koordinatorn för Nordplusnätverket för mera information.

Nordkvist

För dig som studerar till sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska kontakta: Pernilla Stenbäck

Nordjordemodern

För dig som studerar till barnmorska kontakta: Pernilla Stenbäck

Rosa-Linnea

För dig som studerar till sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska, fysioterapi, ergoterapi kontakta: Pernilla Stenbäck

Occupational Therapy in the Nordic and Baltic countries

För dig som studerar ergoterapi kontakta: Annikki Arola

Ekoteknord

För dig som studerar inom företagsekonomi, International Business, kultur eller till ingenjör kontakta: Christa Holm