Att göra praktik utomlands ger dig utmärkta möjligheter till att öva dina språkkunskaper och du får också en inblick i arbetslivet i ett annat land.

Du har olika möjligheter att söka praktikplatser utomlands: du kan söka praktikplats i färdiga nätverk, du kan söka en plats självständigt och du kan kolla med praktikansvariga vid din institution eller med internationella kontaktpersonen vid din utbildning, om något av våra partneruniversitet kan hjälpa dig.

Notera att Arcadas studenter kan ansöka om stipendiemedel för utlandspraktik inom Europa - ta reda på mer genom att bekanta dig med denna information nedan!

Nätverk och organisationer som administrerar praktik utomlands
Alliance Abroad Extern länk Praktik i Australien
AIESEC Extern länk AIESEC är ett världsomfattande studentnätverk för praktikplatser utomlands.
Utbildningsstyrelsen Extern länk Utbildningsstyrelsen (tidigare CIMO) koordinerar olika praktikprogram runt om i världen. Se guiden maatieto.net för grundläggande fakta om olika länder för personer som avser att resa.
EURES Extern länk Arbetsförmedlingsnätet EURES sköter arbets- och informationsförmedling och rådgivning för arbetssökande som vill jobba utomlands (EES-länder).
Europa training Extern länk Praktik i England (Plymouth). Du kan ta kontakt med företaget och beskriva hurudant jobb du söker efter. Mot betalning söker de ett lämpligt ställe.
Global Placement Extern länk Praktik runt om i världen
hrc international Extern länk Praktik (hotellarbete) i USA
International Student Placement Office Extern länk Praktikplatser och nybörjarjobb i England
Kulturfonden Extern länk Praktikplatser på kulturinstitut
Nordjobb Extern länk Nordjobb erbjuder sommarjobb i Norden, ansökningstid ofta i januari-maj.

Du kan också kontakta vilket företag som helst och höra dig för om praktikplatser.

Sökmotorer och övriga nyttiga länkar
Arcada Job Portal https://arcada.jobteaser.com/sv Extern länk
erasmusintern.org http://erasmusintern.org/traineeships Extern länk
iAgora och JOE+ http://www.iagora.com/ Extern länk och https://leonet.joeplus.org/en/offers/ Extern länk
ice recruit http://icerecruit.com/ Extern länk
Spanien: www.spain-internship.com Extern länk Rekryteringssidor med annonser
Sverige: www.arbetsformedlingen.se Extern länk och www.syoguiden.com Extern länk Rekryteringssidor med annonser
Tyskland: www.arbeitsagentur.de Extern länk Rekryteringssidor med annonser
USA: www.career.com Extern länk Rekryteringssidor med annonser
www.internship-uk.com Extern länk Praktik i England
www.placement-uk.com Extern länk Praktik i England
https://careers.cern/students Extern länk Info om jobb och praktikplatser på CERN (European Organisation for Nuclear Research) och ESO (Euroopan eteläinen observatorio)