Du har olika möjligheter att söka praktikplatser utomlands: du kan söka praktikplats i färdiga nätverk, du kan söka en plats självständigt och du kan kolla med praktikansvariga vid din institution eller med internationella kontaktpersonen vid din utbildning, om något av våra partneruniversitet kan hjälpa dig.

Notera att Arcadas studenter kan ansöka om stipendiemedel för utlandspraktik inom Europa - ta reda på mer genom att bekanta dig med denna information nedan!

Nätverk och organisationer som administrerar praktik utomlands
Alliance Abroad Praktik i Australien
AIESEC AIESEC är ett världsomfattande studentnätverk för praktikplatser utomlands.
Utbildningsstyrelsen Utbildningsstyrelsen (tidigare CIMO) koordinerar olika praktikprogram runt om i världen. Se guiden maatieto.net för grundläggande fakta om olika länder för personer som avser att resa.
EURES Arbetsförmedlingsnätet EURES sköter arbets- och informationsförmedling och rådgivning för arbetssökande som vill jobba utomlands (EES-länder).
Europa training Praktik i England (Plymouth). Du kan ta kontakt med företaget och beskriva hurudant jobb du söker efter. Mot betalning söker de ett lämpligt ställe.
Global Placement Praktik runt om i världen
hrc international Praktik (hotellarbete) i USA
International Student Placement Office Praktikplatser och nybörjarjobb i England
Kulturfonden Praktikplatser på kulturinstitut
Nordjobb Nordjobb erbjuder sommarjobb i Norden, ansökningstid ofta i januari-maj.

Du kan också kontakta vilket företag som helst och höra dig för om praktikplatser.

Sökmotorer och övriga nyttiga länkar
Arcadas Job Board http://jobboard.arcada.fi/sv
erasmusintern.org http://erasmusintern.org/traineeships
iAgora och JOE+ http://www.iagora.com/ och https://leonet.joeplus.org/en/offers/
ice recruit http://icerecruit.com/
Spanien: www.spain-internship.com Rekryteringssidor med annonser
Sverige: www.arbetsformedlingen.se och www.syoguiden.com Rekryteringssidor med annonser
Tyskland: www.arbeitsagentur.de Rekryteringssidor med annonser
USA: www.career.com Rekryteringssidor med annonser
www.internship-uk.com Praktik i England
www.placement-uk.com Praktik i England
https://careers.cern/students Info om jobb och praktikplatser på CERN (European Organisation for Nuclear Research) och ESO (Euroopan eteläinen observatorio)