Då du far ut på praktik till ett ställe, där ett vaccinationsskydd enligt lagen om smittsamma sjukdomar gäller (t.ex. sjukhus, åldringshem, hälsocentral, rådgivning), behöver du ett intyg av hälsovårdaren. För att få ett intyg krävs tillräckligt vaccinationsskydd och bedömning av tuberkulosrisk.

Du kan skaffa intyget i god tid före din första praktik, även om du är ännu osäker var du gör din praktik. Ta gärna kopior av intyget och håll reda på intyget du har fått, så kan du använda det på flera olika praktikplatser.

Ta reda på vilka vaccinationer du har fått. Var i kontakt med din hemkommuns hälsocentral och be om dina vaccinationsuppgifter. Om du bott i Helsingfors hela din barndom, har vi tillgång till dina vaccinationsuppgifter.

Var i kontakt till Arcadas hälsovårdare  före din första praktik. Det går också att få intyget på öppen vaccinationsmottagning onsdagar kl 12-15.30 (vid behov bokar vi då en ny tid)

Blanketten "Vaccination - förhandsuppgifter" får du gärna får fylla i innan du kommer på hälsovårdarens mottagning

Info om tidsbokning till Arcadas hälsovårdare hittar du här.