Vi erbjuder stöd för din inlärning, studiefärdigheter och karriärutveckling genom individuell handledning, på campus eller online. Varmt välkommen att kontakta oss och boka tid. Vi finns till för alla studenter under hela studietiden!

  • studiefärdigheter; tids- och stresshantering, prokrastinering, motivation, självstudier och uppgifter, lässtrategier, djupinriktat lärande osv.
  • karriärvägledning; osäkerhet kring val av nuvarande studier, framtid och livssituation, fortsatta studier osv.
  • specialpedagogik; åtkomst till stödformer och intyg, handledning i hur lära sig och hur studera med exempelvis dyslexi, adhd/add, psykisk ohälsa, syn-, hörsel- och rörelsenedsättningar, sjukdom eller skada (Mia)

Dina ärenden behandlas konfidentiellt. Om det skulle hjälpa din situation att få diskutera med någon annan ber vi alltid om tillstånd av dig.

Besöken är avgiftsfria och är inte begränsade till ett visst antal besök.

Tidsbeställning via e-post.