Öppna yrkeshögskolan

Öppna yrkeshögskolan ger dig möjlighet att utvecklas och lära dig nytt utan att vara inskriven som ordinarie student vid yrkeshögskolan. Ditt mål kan t.ex. vara en ny karriär, att förbättra din yrkesskicklighet och dina kunskaper eller att senare avlägga en yrkeshögskoleexamen. Som student vid öppna yrkeshögskolan går du på samma kurser som våra examensstudenter. Studierna förutsätter inte tidigare utbildning, men du bör fylla eventuella förhandskrav. Enligt lag leder öppna yrkeshögskolestudier inte till examen.

Öppna yrkeshögskolestudier kostar 15 euro/studiepoäng. Studerar du vid Öppna YH-leden är läsårsavgiften 400 euro (200 euro för höstterminen och 200 euro för vårterminen). Arcada skickar faktura till dig.

Öppna yrkeshögskolan vid Arcada erbjuder dig studier på svenska och engelska på yrkeshögskolenivå inom:

  • företagsekonomi
  • teknik
  • medieanalys
  • kulturproducentskap
  • språk
  • idrott
  • social- och hälsovård

Öppna YH-studier på bachelornivå

Öppna YH-leden är en möjlighet som riktar sig till dig som har siktet inställt på att avlägga examen vid Arcada. Även om ÖYH-studier i sig inte kan leda till en examen ger Öppna YH-ledsstudier dig en chans att pröva på högskolestudier och så småningom övergå till att studera som examensstudent vid Arcada. 

Som Öppen YH-ledstudent på bachelornivå söker du till en utbildning och följer examensutbildningens studieplan. Du studerar dagtid jämsides med examensstudenterna och deltar i undervisningen som ordnas på Arcada. Studierna inleds med introduktionsdagarna i augusti och du har rätt till studiehandledning på samma villkor som examensstudenterna.

När du avlagt minst 40 studiepoäng inom en och samma utbildning på Arcada (eller på en annan yrkeshögskola) kan du ansöka om att fortsätta dina studier som examensstudent. Du får då de studiepoäng som du avlagt som Öppen YH-ledsstudent tillgodoräknade. Du behöver med andra ord inte söka via högskolornas gemensamma ansökan, utan övergår till att bli examensstudent förutsatt att du uppfyller de specialkrav på t.ex. lämplighet som en del utbildningar har. Beakta att i utbildningar inom Hälso-och socialvården på Arcada genomförs lämplighetstester i det skedet du ansöker om att bli antagen som examensstudent.

Om praktik av någon anledning inte kan ingå i dina Öppna YH-ledsstudier, ges du möjlighet att avlägga andra kurser så att du fortfarande har möjlighet att avlägga minst 40 sp under läsåret.

Hur övergå från Öppna YH-ledsstudent på bachelornivå till examensstudent?
Du har via Öppna YH-leden avlagt minst 40 sp av första läsårets studier inom en och samma utbildning före 31.7. Detta innebär att du kan fortsätta dina studier som examensstudent i augusti samma år. Vissa utbildningar har också obligatoriskt lämplighetstest och språkkrav.

Observera att du som har påbörjat dina studier på Öppna YH-leden 2017 eller tidigare ska avlägga 60 sp på Öppna YH innan du kan ansöka om att bli examensstudent.

Närmare information om hur du blir examensstudent hittar du på www.arcada.fi.

Övrig information för studenter vid ÖYH-leden

Anmälan
Du anmäler dig som ledstudent vid den Öppna Yrkeshögskolan vid Arcada under ansökningstiden. Mer information här.

Avgifter
Avgiften för att studera via Öppna YH-leden är 400€/läsår (200€/termin) . I avgiften ingår registrering, undervisning samt tentamen. I samband med vissa kurser kan eventuella kostnader för studiematerial samt kopiering tillkomma.

Studiesociala förmåner 
Studier vid den Öppna yrkeshögskolan betraktas inte som heltidsstudier, vilket betyder att du inte har rätt till studiesociala förmåner såsom ex. studiestöd, bostadsbidrag och studenthälsovård vid Arcada. Däremot kan ledstudenter vid Arcada genom ett medlemskap i Arcada studerandekår – ASK ta del av bl.a. förmånligare studentluncher och andra förmåner. Läs mer om detta och hur du blir medlem här.

Studieprestationer
Dina studieprestationer registreras i yrkeshögskolans studentregister.

Begränsat antal platser
Arcada förbehåller sig rätten att vid behov begränsa antalet ÖYH-studenter till vissa utbildningar i sådana fall antas studenterna enligt anmälningsordning.

Redan examensstudent?
Vänligen notera att ifall du är en examensstudent vid Arcada kan du inte samtidigt vara en Öppen Yrkeshögskolestudent vid Arcada.

Bibliotek 
Arcadas bibliotek (C-blocket, andra våningen) står till förfogande för alla Arcadas Öppna YH-studenter.

Besvärsförfarande
Öppna YH-studenter som anser sina studieprestationer vid Arcadas Öppna YH vara felaktigt bedömda kan be om kansliets förmedling vid rättelse av bedömning.

Frågor
Frågor om Öppna YH-leden kan riktas per e-post till oppna.yh(at)arcada.fi eller till:

Stig Blomqvist, stig.blomqvist(a)arcada.fi (utbildningar inom teknik och ekonomi) och
Marika Blomster, marika.blomster(a)arcada.fi (utbildningar inom hälsa och välfärd).

Senast uppdaterad

18.12.2018

Uppdateringsansvarig

Öppna YH