Om du är intresserad av att studera främmande språk vid Hanken, kolla upp nyheten här nedanför. I år finns också möjlighet att studera tyska. Notera datum för anhållan om temporär studierätt i god tid i augusti, allra senast 26.8.

Studier i språk vid Svenska handelshögskolan 2022-2023

Som Arcadastuderande kan du anhålla om en temporär studierätt Extern länk för att avlägga språkkurser vid Hanken. Anhållan bör ske senast den 26 augusti 2022. När du har fått din studierätt kan du registrera dig till kurserna i SISU Extern länk.

Här hittar du också mer information om kurserna:

https://mailchi.mp/1c0d50624a16/sprak_hanken?e=4780f71452 Extern länk