Här är några punkter om betyg och utexaminering som det är bra att hålla i minnet om du som studerande ansöker om betyg nu i december.

Betyg och utexaminering

  • Anhållan om betyg ska skickas in senast 31.12 om du vill delta i examensceremonin i mars 2022 (4.3.2022), men vi rekommenderar att du lämnar in ansökan senast 22.12. Om du lämnar in ansökan under tiden 23–31.12 så behandlas inte din anhållan av vår personal förrän i början av januari och du får ditt betyg tidigast i början av februari. Ditt examensdatum kommer såklart att vara i december 2021, men p.g.a. den stora mängden betyg måste vi behandla ansökningarna i den ordning som de skickas in.
  • Du kan anhålla om betyg först då alla studier som ingår i din examen har avlagts och registrerats i Asta. Om ditt skolspråk är svenska eller finska så ska du för att få examen uppvisa kunskaper i andra inhemska språket (muntligt och skriftligt), och denna prestation ska också vara registrerad innan du kan anhålla om betyg. Om du ska beviljas dispens måste du anhålla om det.
  • Du kan anhålla om betyg så länge din studierätt är i kraft och du är anmäld som närvarande. Om din studierätt tar slut 31.12 så ska du anhålla om betyg senast 31.12.
  • Kom ihåg att ladda upp ditt examensarbete på Theseus och bifoga ditt underskrivna utlåtande i betygsanhållan.
  • Om du blir barnmorska, ergoterapeut, fysioterapeut, förstavårdare, hälsovårdare, sjukskötare eller socionom ska du anhålla om yrkesrättigheter från Valvira på nätet. Detta kan du göra först efter att du fått ditt betyg.
  • Mer info om betygsanhållan finns på denna sida.

Har du frågor eller behöver du hjälp?

Kontakta Studieärenden per telefon (via infon: 0294 282 699) eller e-post: E-post: studiearenden@arcada.fi.