Om du inte kommer att hinna avklara dina studier inom din studietid har du möjlighet att under perioden 4.11-18.11.2021 ansöka om fortsatt studierätt. Denna rätt kan beviljas av rektor vid speciella omständigheter på basis av ansökan. Ansökan om fortsatt studierätt bör innehålla en av amanuens godkänd individuell studieplan som innehåller de studieprestationer som återstår att avläggas. Studieplanen ska göras upp innan ansökningstiden går ut, kontakta därför din amanuens innan ansökningstiden går ut.

Studierna bör kunna avläggas inom ett och ett halvt kalenderår, vilket betyder att du kan ansöka om max 1,5 år till. Notera att en fortsatt studierätt kan beviljas enbart en gång, undantagsfall kan göras endast vid livssituationer som kan påvisas med läkarintyg.

Du hittar ansökan här. Ansökan ska fyllas i elektroniskt senast 18.11.2021. Observera att du bör ha fått amanuensens godkännande (antingen muntligt eller skriftligt) av studieplanen innan du skickar in ansökan.

Om din studierätt går ut 31.12.2021 har du i oktober informerats om detta per e-post. Om du är osäker på när din studietid tar slut eller har andra frågor om studierätten är du välkommen att kontakta studiekoordinatorerna via E-post: studiearenden@arcada.fi