Går du på museum och tycker du om digitala verktyg? Nu kan du påverka och hjälpa oss att skapa smarta digitala verktyg som museibesökare kommer att använda i hela Europa.

Arcada är med i ett Horizon 2020 projekt som heter Reinherit och just nu håller vi på att samla in data bland museibesökare för att hjälpa oss designa digitala tjänster för museibruk samt en digital platform . Tjänsteutveckling är en del av ett bredare process som går ut på att skapa en modell för hållbar världsarvshantering genom ett digitalt europeiskt nätverk.

Projektet kommer att utveckla digitala verktyg och tjänster som museibesökare kan ta del av. Dessa verktyg är ett digitalt spel, en digital utställning och en teknologi stödd immersiv upplevelse.

Vi tycker medskapande är viktigt och därför vill vi få med dig så att vi tillsammans kan skapa tjänster och verktyg som är betydelsefulla för dig, som du kommer att tycka om att använda. Genom enkäten samlar vi in data om digitala praktiker du använder dig av samt specifikt om kulturarvsrelaterade digitala tjänster som du använder. Det tar ca. 10-15 minuter att fylla i enkäten på engelska och du kan bidra fram till den 29.10.

Låter det intressant, viktigt, som något du vill bidra till? Nu kan du bli delaktig i denna medskapande process!

Skapa med oss genom att fylla i enkäten:

https://survey.arcada.fi/index.php/457117?lang=en Extern länk

Tack för din instas!