Hur fungerade distansstudierna under Corona-pandemin? Besvara vår enkät senast den 7.6.2020 och delta i utlottningen av ett 50€ presentkort till Wolt!

Corona-pandemin har krävt omorganisering av både studier och arbete. För att ta vara på erfarenheterna från denna unika situation kommer Arcada att göra en webbaserad enkät bland studenter och personal. Du kommer att få en personlig inbjudan per epost till enkäten Corona i backspegeln. Meddelandet innehåller en unik länk till din personliga webblankett, som du därför inte kan dela med någon. Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i.

Som rektor Mona Forsskåhl konstaterar i sin sommarhälsning, är det ni studenter som kan berätta för oss hur det verkligen har fungerat, eller inte fungerat. Därför är det viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten.

Var snäll och fyll i enkäten genast du fått inbjudan, och sporra även dina kompisar att delta! I slutet av enkäten kan du ange dina kontaktuppgifter (som inte kopplas till enkätsvaren) för att delta i utlottningen av ett 50€ presentkort till Wolt!

Eftersom det insamlade materialet i början innehåller respondenternas e-postadresser regleras användningen av materialet i ett dataskyddsmeddelande Extern länk. Identifikationsuppgifterna raderas innan analysen inleds, och därmed baserar sig analys och rapportering på helt anonyma data.