AFORA

AFORA (Amy for Arcada) är ett inlärnings- och utvecklingsprojekt där medarbetare och studerande tillsammans utforskar möjligheter med sociala och humanoida robotar i olika arbetsmiljöer och branscher. Projektet är finansierat av Lindstedts fond.

Robotar har redan funnits i flera decennier och speciellt industrin och tillverkningsbranschen har varit bra på att utnyttja robotar. I och med teknologiska framsteg framförallt under de senaste åren har robotarna utrustats med imponerande egenskaper då det gäller datorseende, naturligt språk, AI driven dialog och interaktion. Robotar av olika slag utvecklas och används allt mer i företagsvärlden, inom dagligvaruhandeln, inom den offentliga sektorn samt i våra hem. Vi kan förvänta oss att robotar och robotik kommer att bli en viktig del av vårt arbete, vårt lärande och våra liv.

Syftet med detta projekt är att ge både studenter och medarbetare en möjlighet att uppleva vad interaktion med robotar kan innebära samt förstå vilka möjligheter och utmaningar som finns relaterat till just sociala och humanoida robotar. Projektet vill bidra med kunskap och förståelse för robotik samt utforska hur robotar fungerar inom olika servicesektorer, utan att glömma bort människan och etiken. Projektet vill också helt konkret lyfta in robotik i Arcadas lärandemiljöer genom att aktivt engagera studerande kring temat.

Vårt projekt har under de senaste veckorna tagit några stora steg framåt, då vi efter att först ha forskat bland robotalternativen och sedan väntat på deras ankomst äntligen kunde välkomna två robotar här på Arcada. En social robot och en humanoid robot anlände i slutet av februari och firades med en sk "robot shower" tillställning nu i mars.

Vi vill även tacka alla som kom med namnförslag, och meddelar härmed att vi valt namnen Amy för Csjbots Waitress roboten och Alf för roboten Elf från Sanbot.

Vi kommer snart att lansera en serie med videoklipp för att demonstrera hur man använder både Alf och Amy. Vi editerar och spelar fortfarande in klipp, men delar gärna med oss en aptitretare över vad som är på kommande: https://youtu.be/9THp1nzVf9I Extern länk

Inom projektet jobbar vi ett inspirerande tvärvetenskapligt team. Det är fint att se hur insikter och kunskaper samt färdigheter från olika branscher kommer till nytta i ett projekt som detta. Vi ser fram emot projektets nästa steg och nu när robotarna äntligen är här, kan den riktiga inlärningsprocessen börjas.

Vi tror oss vara de först som har de här robotmodellerna, Amy Waitress och Sanbot Elf (Alf) i Finland, och ser fram emot att jobba vidare med dem.

Du hittar även oss på forsknings- och utvecklingsmässan online den 31.3.

Christa Tigerstedt, Shuhua Liu and Dennis Biström