Kom ihåg att göra läsårsanmälan senast 10.9

Enligt lag ska yrkeshögskolornas studenter varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande (Yrkeshögskolelagen 29 §). Läsårsanmälan till Arcada ska göras årligen under tiden 15.4–10.9.

Vid Arcada görs läsårsanmälan för hela läsåret på en och samma gång. Din anmälan för höstterminen (period 1 och 2) måste se lika ut, dvs. antingen närvarande eller frånvarande för båda perioderna. Samma gäller även för vårterminen (period 3 och 4). Du kan med andra ord exempelvis inte välja att endast vara närvarande en period på hösten eller våren. Alla studenter bör göra anmälan elektroniskt senast 10.9.

Du kan inte anmäla dig närvarande eller frånvarande för en längre period än vad du har studierätt eller frånvarotid kvar. Närvaroanmälan kan ändras till frånvaroanmälan för perioderna 3 och 4 senast den 15.1. Du kan ändra din närvaroanmälan till frånvaroanmälan även efter att tidsfristen (15.1) gått ut med motiverad anledning, t.ex. militärtjänst, moderskapsledighet, allvarlig sjukdom eller skada eller särskilt svår livssituation.

Om du har beviljats fortsatt studierätt eller avlägger kompletteringsstudier har du inte rätt att frånvaroanmäla dig.

Om du har flera studieplatser vid Arcada ska du göra läsårsanmälan till dem alla.