Följande stödfunktioner erbjuds åt Arcadas studenter:

  • Individuella studieplaner och genomgång av studierna: kontakta amanuensen vid din institution (kontaktuppgifter här
  • Läsårsanmälan, studierätter, officiella intyg och utdrag, betyg och tillgodoräkningar: kontakta studiekoordinatorerna E-post: studiearenden@arcada.fi
  • Motivation, tids- och stresshantering, självstudier, osäkerhet inför framtid, val av utbildning och valsituationer i livet. Boka tid för individuell handledning via E-post: vagledning@arcada.fi eller WhatsApp 040 593 4385
  • Specialpedagogiskt stöd: boka tid med speciallärare E-post: mia.ekstrom@arcada.fi 
  • Är du nedstämd, ångestfylld eller orolig för något? Ta kontakt med Arcadas psykolog Maria Höglund via E-post: maria.hoglund@arcada.fi, 040 188 2491 

Läs mer om alla de olika stödfunktionerna  genom att besöka vår hemsida Stöd och service och kolla även www.fullkoll.fi för tips om hur hantera studier och vardagen!