Om du vill få ditt betyg i juni ska du anhålla om betyg senast tisdag 2.6.2020. Betyget skickas med post 25.6.2020. Du anhåller via nätet efter att alla dina studieprestationer har registrerats i ASTA.