Trots att Arcada-huset är stängt har alla studenter fortfarande tillgång till stöd för studierna. Du borde inom kort få anvisningar av dina examinatorer om hur studierna på distans utformar sig. Precis som vanligt så kan du alltid vara i kontakt med din amanuens gällande studierelaterade frågor.   

Arcadas vägledare erbjuder också nu individuellt samtalsstöd och vägledning för alla studenter kring exempelvis: 

  • studiefärdigheter; planering, motivation, tidsanvändning, stresshantering, att hantera uppskjutande och undvikande 

  • karriärvägledning; osäkerhet kring val av nuvarande studier, framtid, livssituation 

  • Specialpedagogisk handledning vid t.ex. dyslexi, adhd/add, psykisk ohälsa, syn-, hörsel- och rörelsenedsättningar, sjukdom eller skada 

Om du känner dig osäker på vem du ska vända dig till kan du alltid kontakta vägledarna via e-post: E-post: mia.ekstrom@arcada.fi, E-post: helena.martin@arcada.fi eller E-post: astrid.kalland@arcada.fi

Inom kort kommer vi att publicera ett stödpaket som hjälper dig att komma igång med självstudier och distansstudier. Glöm inte online uppesittarkvällen 18.3 kl. 14.